Podmínky užívání těchto stránek

Používáním těchto internetových stránek vyjadřujete svůj souhlas s níže uvedenými podmínkami užívání a svým přístupem na tyto stránky se zavazujete s těmito podmínkami souhlasit.
Auto Balkar si vyhrazuje právo kdykoliv tyto podmínky změnit, proto doporučuje průběžné sledování tohoto odkazu.
  • Veškeré informace na těchto stránkách mají pouze informativní charakter a nejsou právně závazné. Nákup jakéhokoliv produktu či využití našich služeb podléhá podmínkám smlouvy uzavřené při individuálních prodejích.
  • Společnost Auto Balkar si vyhrazuje právo kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění, měnit či odstraňovat obsah těchto webových stránek
  • Auto Balkar na těchto stránkách poskytuje aktuální a přesné informace, ale tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“ bez jakékoliv záruky. Firma Auto Balkar není zodpovědná za žádné tiskové chyby či nepřesnosti na těchto stránkách, ani za dočasné či stálé úpravy a změny na těchto stránkách.
  • Tyto stránky mohou být kdykoliv rozšířeny, omezeny nebo upraveny z jakýchkoliv důvodů a bez předběžného upozornění.
  • Tyto stránky mohou být propojeny s jinými stránkami nebo odkazy, které Auto Balkar nespravuje. Tato služba je poskytována pouze pro vaše pohodlí a Auto Balkar nekontroluje internetové stránky jiných poskytovatelů a nenese odpovědnost za jejich funkčnost, obsah, přesnost a aktuálnost.
  • Auto Balkar nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním těchto internetových stránek

Zpracování osobních údajů

Správce a zpracovatel osobních údajů

Osobní údaje zpracovává společnost Auto Balkar s.r.o., se sídlem Novohradská 1043/70, 370 08 České Budějovice, IČO: 06565743, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26845 (dále jen „správce“).

Správce zpracovává osobní údaje přímo prostřednictvích svých zaměstnanců.

Subjekt osobních údajů

Subjektem osobních údajů se rozumí fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

Osobní údaje

Správce zpracovává osobní údaje, které jsou vyplněny v registračním formuláři, tedy jméno, příjmení, email a telefon, případně údaje obsažené v uživatelem zaslaném životopisu.

Správce se zavazuje se všemi osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou údaje získávány.

Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování, maximálně však po dobu 6 měsíců, pokud nebylo uvedeno jinak.

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny dle obvyklých technických standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Práva subjektu údajů

Subjektu údajů náležejí práva dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Veškerá práva lze uplatnit emailem na emailové adrese správce balkar@balkar.cz, nebo písemně na adrese správce: Auto Balkar s.r.o., Novohradská 1043/70, 370 08 České Budějovice.